Darbošanās virzieni

Priekšsēdētājs:
Andris Lelis
Moto: Zināšanas ir pieredze, kas Tev ir jāizmanto.
Galvenais priekšsēdētāja pienākums ir pārraudzīt pašpārvaldes darbību - sekot līdzi uzdevumu izpildei. Šis amats uzliek atbildību par valdes un pašpārvaldes darbu, kā arī reprezentēt BVEF Studentu pašpārvaldi. Priekšsēdētājam ir jāpiedalās augstskolu pašpārvalžu rīkotajos pasākumos, semināros, lai vienmēr būtu lietas kursā par notiekošo un varētu informēt par to savu pašpārvaldi.
Priekšsēdētāja vietniece:
Amanda Purcena

Priekšsēdētāja vietniece nodarbojas ar priekšsēdētāja deleģēto pienākumu pildīšanu un vispārējo visu virzienu pārraudzību, lai darbība neapstātos ne uz brīdi. Amanda vienmēr gatava palīdzēt katram SP virzienam, gan SP biedram, kā arī ikvienam studentam, kam tas ir nepieciešams.
Priekšsēdētāja vietnieks:
Arnis Lamberts

Protams, galvenais vietnieka uzdevums ir pildīt priekšsēdētāja deleģētos uzdevumus un nodot informāciju pārējiem. Taču Arņa lauciņš ir iekšlietas – apzināt problēmas biedru starpā un risināt tās, piemēram, organizējot individuālās pārrunas. Kopā ar Amandu veiksmīgi spēj arī atrast veidus, kā nodrošināt studentiem iespēju piedalīties dažādās konferencēs, projektos un pasākumos.
Akadēmiskais virziens
Vadītājs: Gvido Vorona

Šis ir svarīgakais virziens, kurš nodarbojas ar studentu pārstāvniecību akadēmiskajā jomā. Tas ietver sevī studiju kvalitātes celšanu, identificējot problēmas un risinot tās komunikācijā ar pasniedzējiem un fakultātes vadību, kā arī studentu pārstāvniecību studiju programmu padomēs, fakultātes Domē un Latvijas Universitātes Studentu padomē. Akadēmiskā virziena mērķis ir ilgtermiņā uzlabot studentu mācību procesu fakultātē.
Mārketinga virziens
Vadītāja: Daniela Domiņa

Sabiedrisko attiecību virziens ir atbildīgs par pašpārvaldes tēla veidošanu un studentu informēšanu par notiekošo. Šī virziena pārziņā ir sociālie tīkli. Danielai izaicinājums ir izprast cilvēkus, lai saprastu vislabāko veidu, kā nodot informāciju.
no_img Sponsoru virziens
Vadītājs: Aigars Buls

Galvenais virziena uzdevums ir veidot sadarbību ar uzņēmumiem, lai pasākumos nodrošinātu pēc iespējas dažādāku un plašāku sponsoru balvu klāstu. Darbība virzienā dod personīgo labumu katram, kas tajā darbojas, paplašinot kontaktu loku.