Darbošanās virzieni

Deivids Balodis
Priekšsēdētājs
deivids.balodis@bvef.lv
Līva Beķere
Vietniece
liva.bekere@bvef.lv
Inese Andersone
Vietniece
inese.andersone@bvef.lv
Elvita Ostrovska
Akadēmiskais virziens
elvita.ostrovska@bvef.lv
Sabīne Riekstiņa
Sadarbības virziens
sabine.riekstina@bvef.lv
Natālija Pūce
Mārketinga virziens
natalija.puce@bvef.lv
Vairis Stramkalis
Sekretārs
vairis.stramkalis@bvef.lv