Darbošanās virzieni

Priekšsēdētāja:
Inga Jakovļeva
Moto: Kāpēc nē, ja var jā?
Galvenais priekšsēdētāja pienākums ir pārraudzīt pašpārvaldes darbību - sekot līdzi uzdevumu izpildei. Šis amats uzliek atbildību par valdes un pašpārvaldes darbu, kā arī reprezentēt BVEF Studentu pašpārvaldi. Priekšsēdētājai ir jāpiedalās augstskolu pašpārvalžu rīkotajos pasākumos, semināros, lai vienmēr būtu lietas kursā par notiekošo un varētu informēt par to savu pašpārvaldi.
Priekšsēdētāja vietniece:
Inese Andersone
Moto: Dzīve sastāv no 10% tā, kas notiek un 90% no tā, kā tu to uztver!
Priekšsēdētāja vietniece nodarbojas ar priekšsēdētāja deleģēto pienākumu pildīšanu un vispārējo visu virzienu pārraudzību, lai darbība neapstātos ne uz brīdi. Inese vienmēr gatava sniegt palīdzības roku gan katram SP virzienam, gan SP biedram, gan arī ikvienam studentam, kam tas ir nepieciešams.
Priekšsēdētāja vietnieks:
Roberts Ulpe
Moto: Baudi dzīvi, katru mirkli, pieņem izaicinājumus un izaicini pats sevi.
Protams, galvenais vietnieka uzdevums ir pildīt priekšsēdētāja deleģētos uzdevumus un nodot informāciju pārējiem. Taču Roberta lauciņš ir iekšlietas – apzināt problēmas biedru starpā un risināt tās, piemēram, organizējot individuālās pārrunas. Kopā ar Inesi veiksmīgi spēj arī atrast veidus, kā nodrošināt studentiem iespēju piedalīties dažādās konferencēs, projektos un pasākumos.
Akadēmiskais virziens
Vadītājs: Oskars Rītiņš
Moto: We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Will Durant)
Šis ir svarīgakais virziens, kurš nodarbojas ar studentu pārstāvniecību akadēmiskajā jomā. Tas ietver sevī studiju kvalitātes celšanu, identificējot problēmas un risinot tās komunikācijā ar pasniedzējiem un fakultātes vadību, kā arī studentu pārstāvniecību studiju programmu padomēs, fakultātes Domē un Latvijas Universitātes Studentu padomē. Akadēmiskā virziena mērķis ir ilgtermiņā uzlabot studentu mācību procesu fakultātē.
Mārketinga virziens
Vadītāja: Daniela Silicka
Moto: Septiņas reizes krīti, astoņas - celies.
Sabiedrisko attiecību virziens ir atbildīgs par pašpārvaldes tēla veidošanu un studentu informēšanu par notiekošo. Šī virziena pārziņā ir sociālie tīkli. Danielai izaicinājums ir izprast cilvēkus, lai saprastu vislabāko veidu, kā nodot informāciju.
Sponsoru virziens
Vadītājs: Renārs Sproga
Moto: Dzīve ir izaicinājums, pieņem to!
Galvenais virziena uzdevums ir veidot sadarbību ar uzņēmumiem, lai pasākumos nodrošinātu pēc iespējas dažādāku un plašāku sponsoru balvu klāstu. Darbība virzienā dod personīgo labumu katram, kas tajā darbojas, paplašinot kontaktu loku.
Finanšu virziens
Vadītājs: Andris Lelis
Moto: Zināšanas ir pieredze, kas Tev ir jāizmanto.
Finanšu virziens saista visu virzienu darbību kopā, jo galvenais uzdevums ir pareizi regulēt naudas plūsmu, lai tiktu apmierinātas Studentu pašpārvaldes visas vēlmes, vajadzības un ambīcijas, lai kopīgiem spēkiem atbalstītu studentu intereses.